För att ge alla chansen till ytterligare en helgs tävlingar så flyttar vi fram datum för sista anmälan till måndagen 7/3 – däremot måste vi anmäla beställning av mat redan under fredagen så anmälan till mat och boendepaket måste ske senast 3/3 – där behövs dock inte namn specificeras.