Efter önskemål och lite koll i startlistorna har vi nu ändrat plankorna i tresteg för pojkar till sju och nio meter, samtidigt har vi också sänkt ingångshöjden i stav för F13-14 och P13. Allt är uppdaterat i PM