Ersättning för utlägg i samband med Svealands/Götalands/Norrlandsmästerskapen

Det går att ansöka om bidrag för kostnader man som deltagande förening haft kopplat till Regionsmästerskapen inomhus. Tidigare har vi endast godkänt utlägg i form av gemensamma resor vilket nu alltså ändras. Under 2022 betalas inget specifikt resebidrag ut till vardera distrikt utan istället har deltagande förening möjlighet att söka stöd.

Alla deltagande föreningar kan ansöka för:

  • Resan tur och retur. Tänk på att välja det billigaste alternativet          
  • Boende – deltagare och ledare         
  • Måltider – deltagare och ledare

Bidraget består av max 12 000 kr vilket ska användas till att täcka delar eller alla kostnader för föreningen i samband med Regionsmästerskapen. Om flera föreningar samverkar kring exempelvis resan ska varje förening ansöka för sina kostnader.

Hur gör vi?

  • Ansökan görs i IdrottOnline via formuläret Återstartsstöd IF 2021/2022
  • Ni kan ansöka för kost och logi samt resor som aktiva och ledare haft i samband med tävlingen. Glöm inte att se över vilka paketerbjudanden arrangören har.
  • I ansökan specificerar ni hur många deltagare och ledare som varit med, vardera utlägg samt totalbelopp.
  • Ansökan och underlag ska skickas in senast 1 vecka efter genomfört mästerskap.
  • Utbetalning görs inom ca 6-8 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning
  • Behöver ni hjälp kring ansökan läs här